Soňky habarlar

Arhiw

Tbilisidäki telediň Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkine büreldi

12:5819.05.2022
0
12899
Tbilisidäki telediň Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkine büreldi

18-nji maýda Tbilisidäki telewizýon diňi Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňkine büreldi.

Bu çäre Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Tbilisiniň merligi we Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy tarapyndan guraldy.

Diň iki günläp Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bürelip durdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň