Arhiw

«Röwşen» hususy kärhanasynyň aýakgaplaryna uly arzanladyş yglan edildi

10:5102.02.2022
0
18010
«Röwşen» hususy kärhanasynyň aýakgaplaryna uly arzanladyş yglan edildi

Türkmenistanda aýakgap önümçiligi bilen meşgullanýan «Röwşen» hususy kärhanasy öz müşderilerini ýokary hilli döwrebap aýakgaplaryň täze görnüşleri, şeýle-de şol aýakgaplar üçin goýulýan arzanladyş çäreleri bilen yzygiderli begendirip durýar.

Hususy kärhananyň nobatdaky aksiýa çäresi şu gün, ýagny 2-nji fewalda badalga aldy. Onda müşderiler «Röwşen» hususy kärhanasynyň ähli söwda nokatlaryndan özleriniň saýlap alan aýakgaplaryny 15 göterimden 40 göterime çenli arzan bahadan alyp bilerler. Şeýle uly aksiýanyň ýola goýulmagy hususy kärhananyň öz müşderileri üçin döredýän mümkinçilikleriniň has-da ýokarydygyny görkezýär.

Belläp geçsek, «Röwşen» hususy kärhanasy ýakynda Aşgabatda geçirilen «Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy» atly halkara ylmy-amaly maslahat we serginiň dowamynda türkmen alabaý itiniň şekili ýerleşdirilen 100 göterim arassa deriden taýýarlanan täze sport, gyşda geýmek üçin niýetlenen ýarym ädigiň we atçylyk sporty bilen meşgullanýan türgenler üçin niýetlelen ädik bilen tanyşdyrdy.

Müşderiler 100 göterim deriden taýýarlanan, döwrebap biçüwdäki, ýokary hilli aýakgaplary arzanladyş bahadan alam üçin şu aşakda görýän nomerleriňize jaň edip habarlaşyp bilerler.

Tel: 21-63-06; +993 64-14-14-19.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň