Ýurdumyzyň teatrlarynda şu hepdede görkeziljek spektakllar

15:3502.02.2015
0
997
Ýurdumyzyň teatrlarynda şu hepdede görkeziljek spektakllar

Aşgabat, 02.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň Baş drama teatry

07.02.2015. “Saňa ýalan, maňa çyn” – 19.00.

08.02.2015. “Dessembil” – 19.00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

06.02.2015. “Baý gelin” – 19.00.

07.02.2015. “Söýgi rowaýaty” – 19.00.

08.02.2015. “Talyp söýgüsi” – 19.00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli ýaşlar teatry

03.02.2015. “Sakarja geçi” – 11.00.

04.02.2015. “Ýolbarsyň towuk ketegi” – 11.00.

05.02.2015. “Gopbamja towşan” – 11.00.

06.02.2015. “Şäher ertekisi” – 11.00.

06.02.2015. “Sawçylar” – 19.00.

07.02.2015. “Awazada asal aýy” – 19.00.

08.02.2015. “Gülki sowgady” – 19.00.

A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatry

06.02.2015. “Derňewçi” – 19.00.

07.02.2015. “Ädikli pişik” – 12.00.

07.02.2015. “Wodewilli (edebi žanr) agşam” – 19.00.

08.02.2015. “Zoluşka” – 12.00.

08.02.2015. “Uly ogul” – 19.00.

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

07.02.2015. “Bagt mekany” – 19.00.

08.02.2015. “Synag” – 19.00.

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

07.02.2015. “Täze gelin” – 19.00.

08.02.2015. “Söýgi oýun däl” – 19.00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň