Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2021: Nurýagdy Muhammedow üçünji toparynda tapawutlandy

11:2108.12.2021
0
253
Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2021: Nurýagdy Muhammedow üçünji toparynda tapawutlandy

Tejribelli futbolçy Nurýagdy Muhammedow Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşlarda 2015-nji ýyldan bäri üçünji toparynda tapawutlandy.

Has takygy, ol bu ýaryşda şol möwsümden bäri HTTU, «Aşgabat» we «Ahal» toparlarynda pökgi geçirdi. Hüjümçi ýaryşda şol toparlaryň hersinde bir gezek tapawutlandy.

Nurýagdy Muhammedowyň Türkmenistanyň kubogy ― 2021-iň ýarym final duşuşygynda «Altyn asyryň» derwezesine pökgi geçirendigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň