Şu gün — 8-nji dekabrda Aşgabatda ümürli howa bolar

08:0008.12.2021
0
3764
Şu gün — 8-nji dekabrda Aşgabatda ümürli howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 8-nji dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

 • Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +12... +14° maýyl bolar. Howanyň basyşy 743 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, kä ýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +16... +21°, kenarýaka etraplarynda +11... +16° maýyl bolar.
 • Türkmenbaşy şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 760 mm, çyglylygy 45 — 65%.
 • Awazada: howa +13... +15°, basyşy 767 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Balkanabat şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 768 mm, çyglylygy 35 — 55%.
 • Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
 • Änew şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 744 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Tejen şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 756 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
 • Mary şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 753 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Baýramaly şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 752 mm, çyglylygy 55 — 75%.
 • Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +6... +11°, günorta etraplarynda +15° çenli maýyl bolar.
 • Türkmenabat şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 755 mm, çyglylygy 65 — 85%.
 • Kerki şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 750 mm, çyglylygy 50 — 70%.
 • Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +6... +11° maýyl bolar.
 • Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 764 mm, çyglylygy 60 — 80%.
 • Köneürgenç şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 766 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň