Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky meşhur egin-eşik brendleriniň dükanlaryna 2021-2022-nji ýylyň güýz-gyş möwsüminiň täze kolleksiýasy geldi

18:1206.12.2021
0
5473
Aşgabatdaky meşhur egin-eşik brendleriniň dükanlaryna 2021-2022-nji ýylyň güýz-gyş möwsüminiň täze kolleksiýasy geldi

Aşgabatdaky “Ramsey”, “Mavi”, “Koton”, “Koton Kids” we “Altin Yildiz” brend dükanlary egin-eşikleriň täze gyş kolleksiýasynyň gelendigi barada habar berýärler. Täze kolleksiýada pullowerler, switer köýnekler, köýnekler, zenan köýnekleri, jinsler, nusgawy kostýumlar we başgalar bar.

Ähli egin-eşik görnüşlerine 20% arzanladyşyň yglan edilmegi hem alyjylar üçin täsirli habardyr. Bu meşhur markalardan dürli görnüşli egin-eşikleri Berkarar söwda we dynç alyş merkeziniň 2-nji gatyndaky dükanlaryndan (şeýle-de birinji gatdaky “Ramsey” dükanyndan) hem-de dükanlaryň “Instagram” hasaplaryndan satyn alyp bilersiňiz:

Egin-eşikleri onlaýn sargyt edeniňizde, olary özüňize deňäp görmek hem bolýar.

“Mavi”, “Koton”, “Koton Kids”, “Altin Yildiz” we “Ramsey” brendleriniň egin-eşikleri ýokary hilli biçüwi we tikinçilik özboluşlylygy, ýokary hilli matalary we ýaşlaryň stilini halaýanlar üçin, hem-de häzirki zaman klassik ölçeglerine isleg bildirýänler üçin tapawutlanýar.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň