Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda dekabr aýyndaky jemgyýetçilik kabul edişlikleriniň wagtlary belli boldy

11:5603.12.2021
0
2403
Aşgabatda dekabr aýyndaky jemgyýetçilik kabul edişlikleriniň wagtlary belli boldy

2021-nji ýylyň 4-nji we 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:00-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň