Arhiw

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabry

08:0008.10.2021
0
5387
Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 8-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aş­ga­bat­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +10°, gündizine +15... +17° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 35 — 55%

Ar­ça­bil­de: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 6 — 8 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +9°, gündizine +14... +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 716 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +12°, gündizine +14... +19°, kenarýaka etraplarynda +10... +15° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +13... +15°, basyşy 764 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Awa­za­da: howa +12... +14°, basyşy 772 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +17... +19°, basyşy 770 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +14... +19° maýyl bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +17... +19°, basyşy 745 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Te­jen şä­he­rin­de: howa +16... +18°, basyşy 754 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +14... +19° maýyl bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +16... +18°, basyşy 750 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +17... +19°, basyşy 748 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +16... +18°, basyşy 751 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +17... +19°, basyşy 745 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +10... +15° maýyl bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +13... +15°, basyşy 764 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +12... +14°, basyşy 766 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň