Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan at çapyşygynda umumy mukdary 900 müň manatlyk pul baýraklary gowşuryldy

18:2229.09.2021
0
7960
Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan at çapyşygynda umumy mukdary 900 müň manatlyk pul baýraklary gowşuryldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçirilen baýramçylyk at çapyşygynyň baýrak gaznasy 900 müň manada deň boldy.

1-6-njy çapyşyklaryň ýeňijilerine 100 müň manat möçberinde pul baýragy gowşuryldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragyny — 300 müň manady 2200 metr aralyga geçirilen ýedinji çapyşykda ýeňiji bolan çapyksuwara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Halkara ahaltekeatçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow gowşurdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň