Arhiw

Aşgabatda oktýabr aýyndaky jemgyýetçilik kabul edişliginiň wagty belli boldy

08:4720.09.2021
0
2136
Aşgabatda oktýabr aýyndaky jemgyýetçilik kabul edişliginiň wagty belli boldy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:00-dan 12: 00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:
39-19-20
39-19-21

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň