Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly talyplar Halkara maliýe howpsuzlygy boýunça bäsleşigiň jemleýji tapgyryna galmagy başardylar

16:1307.09.2021
0
17187

Halkara Maliýe howpsuzlygy boýunça geçirilen bäsleşigiň 500 finalçysynyň arasynda türkmenistanly talyplar hem bar.

Bu bäsleşige dünýäniň ýedi döwletinden 31 müň adam gatnaşdy. Russiýanyň wise-premýeri Dmitriý Çernyşenkonyň aýtmagyna görä, final tapgyryna galan 500 talybyň 440s-y rus talyplary. Galan 60 talyp bolsa Belarusyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleri.

Bäsleşigiň jemleýji tapgyry 3 ― 9-njy oktýabr aralygynda geçiriler. Bäsleşigiň ýeňijisi bolmak ýaşlara mümkinçilikleriň uly toplumyny bagyşlaýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň