Aşgabatda meşhur türk brendleriniň täze dükany açyldy

13:0606.09.2021
0
23376
Aşgabatda meşhur türk brendleriniň täze dükany açyldy

Mundan beýläk «Koton», «Koton kids», «Colin's», «Mavi», «Ramsey» we «Altin Yildiz» türk brendleriniň lybaslaryny paýtagtymyzda gurulan 14-nji tapgyrynyň çägindäki Sowhoz we G.Ezizow köçeleriniň burçundaky 20-nji «Nebit gaz» atly jaýda ýerleşýän dükanyndan satyn alyp bolar. Bu brendleriň ählisi bir söwda zalynda müşderilere hödürlenilýär.

Şeýle hem täze dükanyň harytlary eltip bermek hyzmatyny ýola goýandygyny habar berýäris. Munuň üçin islän lybasyňyzy IMO ýa-da «Instagram» mobil goşundylarynyň üsti bilen sargyt etmek ýeterlikdir. Lybaslar siziň öýüňize çenli eltilip berler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Ramsey: +99361644118;

Colin's we Mavi: +99361643987;

Koton: +99361643996;

Koton kids: +99361643985;

Altin Yildiz: +99361644059.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň