Soňky habarlar

Arhiw

Koronowirusyň täze görnüşi ýüze çykaryldy

15:1703.09.2021
0
6902
Koronowirusyň täze görnüşi ýüze çykaryldy

Koreýa Respublikasynyň saglygy goraýyş işgärleri ýurtda koronowirus pandemiýasynyň täze görnüşini ýüze çykardylar. Täze görnüşli kesel eýýäm «Mu» diýlip atlandyryldy.

«RIA Nowosti» pandemiýanyň bu görnüşiniň eýýäm üç adamda ýüze çykarylandygyny habar berýär.

Ýöne täze kesel ýurda daşary döwletlerden gelenlerde ýüze çykaryldy. Ol hem koronowirusyň ozalky görnüşleri ýaly, immunitetiň peselmegi bilen bagly ýokuşyp bilýär. Ýöne häzire çenli işlenip taýýarlanan waksinalaryň täze keseli bejerip bilmezligi gynandyryjy ýagdaý.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň