Soňky habarlar

Arhiw

Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy täzelendi

22:2225.08.2021
0
16358
Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy täzelendi

Şu gün – 25-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda Arslangylyç Gylyjowy işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary – Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Myrat Mämmedow bellenilip, ol Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdüriýetiniň baş müdiri wezipesinden boşadyldy.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şeýle-de okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň