Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň içeri işler ministriniň täze orunbasary wezipä bellenildi

23:3503.08.2021
0
11307
Türkmenistanyň içeri işler ministriniň täze orunbasary wezipä bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň podpolkownigi Myrat Babagulyýewiç Babagulyýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bu wezipede ozal işlän Öwezdurdy Hojanyýazow içeri işler ministri wezipesine bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň