Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy başga wezipä belledi

21:2509.07.2021
0
20952
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy başga wezipä belledi

9-njy iýulda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti wise-premýer Serdar Berdimuhamedowy Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşatdy hem-de ony Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzüminden çykaryp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe we ykdysadyýet ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň