Arhiw

«Türkmenistan» bankynyň «Cash back» pul sylagy 3 göterim ýokarlandyryldy

12:2203.06.2021
0
14497
«Türkmenistan» bankynyň «Cash back» pul sylagy 3 göterim ýokarlandyryldy

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli, 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 30-njy sentýabryna çenli ýurdumyzyň şypahanalarynda dynç almaga gelýän raýatlara bank tarapyndan gurnalan töleg terminallary arkaly nagt däl görnüşde hasaplaşyklar geçirilende, «Altyn asyr» bank kart hasaplaryna «Cash back» pul sylagynyň 3 göterim möçberinde ýokarlandyrylandygyny habar berýär.

Goşmaça maglumat almak üçin bankyň merkezi edarasyna ýa-da onuň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 44-03-04.

Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň resmi www.tnbk.tm
internet sahypasynda ýerleşdirilendir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň