Arhiw

Aşgabatdaky koworking merkezi «Biznes nokady» maksatnamasyna girişdi

11:2517.05.2021
0
7499
Aşgabatdaky koworking merkezi «Biznes nokady» maksatnamasyna girişdi

Aşgabatdaky «Iş nokady» koworking merkezi «Biznes nokady» atly täze bir taslamany durmuşa geçirýär.

Bu taslama arkaly üstünlikli işleýän hususyýetçileri birleşdirýän klub döretmek meýilleşdirilýär.

«Biznes nokady»:

  • Pikir babatynda biri-birine ýakyn işewürleriň hyzmatdaşlygyna ýardam berýän, şol hyzmatdaşlygyň netijesinde hem Türkmenistanda hususyýetçiligi ösdürmäge goşant goşýan;
  • Konstruktiw aragatnaşyk, bilelikdäki taslamalary döretmek, işewürligi ösdürmegiň strategiýalary we olary durmuşa geçirmek ýaly işleri özünde jemleýän;
  • Her bir adamyň telekeçilik durmuşy döredijilik, güýmenje, sport we syýahat bilen birleşdirilen ýer.

Bu biznes kluby ýapyk jemgyýetdir. Onuň hyzmatdaşy bolmak üçin @biznesnokady bilen habarlaşmaly.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň