Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi

23:3705.05.2021
0
3242
Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda,

  • 2-nji derejeli ýurist Muhammetmyrat Gurbanmyradowiç Sapargulyýew Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň prokurory wezipesine,
  • 2-nji derejeli ýurist Rahim Çaryýarowiç Çaryýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
  • ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Döwran Aşyrmyradowiç Nazarow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň