Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «MB shoes»-iň täze dükany açyldy

17:0105.03.2021
0
17517
Aşgabatda «MB shoes»-iň täze dükany açyldy

Çoganly ýaşaýyş toplumynda «MB shoes»-iň täze dükany açyldy.

Dükanda nusgawy we kežual görnüşdäki erkek, zenan we çagalar aýakgaplaryň uly toplumy hödürlenilýär. Arassa deriden tikilen aýakgaplar oňaýlylygy bilen müşderileriň göwnünden turar.

Dükan A.Nyýazow şaýolunyň 404-nji jaýynda ýerleşýär.

Häzirki wagtda «MB shoes» arassa deriden tikilen aýakgap önümleriniň 40-dan gowrak görnüşini hödürleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň