Arhiw

Owganystany benzin bilen üpjün etmekde Türkmenistan öňdeligi eýeleýär

14:0509.01.2021
0
9054
Owganystany benzin bilen üpjün etmekde Türkmenistan öňdeligi eýeleýär

Türkmenistan Owganystany benzin bilen üpjün etmek boýunça birinji ýerde durýar, şeýle hem dizel ýangyjy we suwuklandyrylan gaz bilen üpjün edýän iň uly üç ýurtdan biridir. Bu barada "Owganystan: Şu gün" saýty Owganystanyň Milli statistika we maglumat dolandyryş gullugynyň (NSIA) maglumatlaryna salgylanyp, habar berýär.

Maglumatlara görä, 2020-nji ýylyň 9 aýynda 337 müň tonnadan gowrak motor benzini we dürli markalaryň takmynan 40 müň tonna dizel ýangyjy, 147 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz, 4 müň tonnadan gowrak gaz kondensaty, takmynan 1,4 müň tonna polipropilen we nebit-gaz toplumynyň beýleki önümleri eksport edildi. Olaryň umumy bahasy 230 million ABŞ dollaryndan gowrak.

Mundan başga-da, 140 müň tonnadan gowrak dizel ýangyjy, 30 müň tonna awiasiýa kerosini we beýleki ýangyç we energiýa önümleri ýaly nebit önümleri muzdsuz iberildi. 2020-nji ýylyň üç çärýeginiň netijelerine görä, olaryň bahasy 180 million ABŞ dollaryndan gowrak boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň