Soňky habarlar

Arhiw

Dubaýdaky «Burj-Halifa» binasy Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň baýdagynyň reňkine boýaldy

12:4701.01.2021
1
38280
Dubaýdaky «Burj-Halifa» binasy Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň baýdagynyň reňkine boýaldy

Täze ýyl baýramçylygynda dünýäniň iň beýik binasy bolan Dubaýdaky «Burj Halifa» binasy Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňklerine boýaldy we binada türkmen dilinde «Täze ýylyňyz gutly bolsun!» diýen ýazgy peýda boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň bassyr iki ýyl bäri Türkmenistany Garaşsyzlyk güni bilen hem şeýle däp arkaly gutlaýandygyny bellemek gerek.

Ýeri gelende aýtsak, Dubaýda Täze ýyl mynasybetli dabaralar we feýerwerkleriň uçulyşy «Burj Halifa», «Burj Al Arab» ýýaly asman boýly binalaryň golaýynda we Jumeýra howzunda, tutuş «Palma Jumeýra» adasynda ýaýbaňlandyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
yzganttm ( 03/01/2021 )

temanyzyn adynda "Turkkmenistan" diyip yalnysh yazypsynyz

2