Soňky habarlar

Arhiw

“Salkyn Otag” kompaniýasy “Anna güni” arzanlaşygyny geçirýär

17:1421.11.2020
0
10330
“Salkyn Otag” kompaniýasy “Anna güni” arzanlaşygyny geçirýär

Kondisioner we howa çalşygy ulgamlary boýunça öňdebaryjy “Salkyn Otag” kompaniýasy, “Anna güni” arzanlaşyk çäresini gurnaýar. 23-30-njy noýabr aralygynda “Heat Cold” önümlerinde görlüp-eşidilmedik arzanladyş çäresi geçiriler.

ZANUSSI we BALLU önümleriniň ähli görnüşinde 25% arzanladyş hödürlenýär. Mundan başga-da, alyjylar üçin ýakymly garaşylmadyk wakalar we sowgatlar bolar!

Arzanladyş barada has giňişleýin maglumaty şu salgydan alyp bilersiňiz. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň