Soňky habarlar

Arhiw

Ak Tam Bazary haýyr-sahawat çäresini yglan edýär

18:4301.05.2020
0
8046
Ak Tam Bazary haýyr-sahawat çäresini yglan edýär

Ak Tam Bazary Komputer + hyzmatdaşlary we Hekem kompaniýalar topary bilen, maý aýynda çagalara beriljek ýörite haýyr-sahawat çäresini geçirmek üçin Türkmenistandaky Maýyplara goldaw merkezi bilen şertnama baglaşdy. Gol çekişlik dabarasyna BMG wekilleri gatnaşdy.

Haýyr-sahawat çäresiniň 20-nji maýdan 22-nji maý aralygynda her kimiň bu sogaply işe goşant goşup biljekdigini ýatladýarys. Munuň üçin hyzmatdaşlar Ak Tam Bazary - Komputer + we Hekem-iň hyzmatlaryndan peýdalanmaly.

  • Kompýuter + kompaniýasy göçürme maşynlary, toner patronlaryny doldurmak we programma üpjünçiligi gurmak üçin abatlaýyş hyzmatlaryny hödürleýär.
  • Hekem kompaniýalar topary gozgalmaýan emläk, audit we degişli hukuk hyzmatlary, şeýle hem gozgalmaýan emlägi bahalandyrmak we terjime  hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Türkmenbaşy 71 A. kompaniýalaryň hyzmatlaryndan peýdalanýanlar umumy işe goşant goşar, sebäbi şu günler kompaniýalar tarapyndan gazanylan serişdeler Maýyplara goldaw merkeziniň gaznasyna gider.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň