Soňky habarlar

Arhiw

Türkenistanyň Prezidenti "Miras" teleradioýaýlymyna täze ýolbaşçy belledi

23:5830.05.2019
0
1788
Türkenistanyň Prezidenti "Miras" teleradioýaýlymyna täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň baş redaktory Kuwwatberdi Hezziýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Guwanç Ýegenmyradowiç Baýramdurdyýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň