Soňky habarlar

Arhiw

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy

19:0913.10.2018
0
1401
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri polietilen we polipropilen satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Serbiýadan, Estoniýadan, Pakistandan, Owganystandan, Ukrainadan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna portlandsement, reňksiz aýna, nah ýüplük we mata, buýan köküniň ekstraktyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 69 million 716 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Türkiýeden we Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 1 million 547 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi, buýan kökli çaý içgisini satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 82 müň manatlyk polipropilen plýonkasyny satyn aldylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň