Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti milli howpsuzlyk ministrine berk käýinç yglan etdi

23:5030.05.2018
0
3584
Türkmenistanyň Prezidenti milli howpsuzlyk ministrine berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk berjaý etmän, işgärleri saýlap-seçip almakda we ýerli-ýerinde goýmakda goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Baýramow Döwrangeldi Garýagdyýewiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň