Türkmenistanda Özbegistanyň Medeniýet günleri geçiriler

22:1813.10.2017
0
482
Türkmenistanda Özbegistanyň Medeniýet günleri geçiriler

2017-nji ýylyň 13-15-nji noýabrynda Türkmenistanda Özbegistanyň Medeniýet günleri geçiriler.

Türkmenistanda özbek medeniýetine estrada artistleriniň we tans toparlarynyň döredijilik topary wekilçilik eder.

Özbegistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde goňşy döwletiň sungat we döredijilik işgärleri konsert bererler, özbek kinofilmlerini görkezerler, fotosergiler we döredijilik duşuşyklary geçiriler. Aşgabatda we Daşoguzda bilelikdäki medeni çäreler guralar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň