Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy

05:2811.06.2017
0
877
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy

Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny, BAE-den we Owganystandan gelen işewürler bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini, agyr wakum gazoýlyny satyn aldylar.

Russiýanyň, BAE-niň, Gazagystanyň işewürler toparynyň wekilleri tehniki kükürde isleg bildirdiler. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah mata we ýüplük, tekiz boýalan hem-de žakkard tüýjümek önümleriň giň görnüşi, azyklyk bugdaý ýerlenildi. Bu önümleri Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýeden, Owganystandan we Azerbaýjandan gelen telekeçiler satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 36 million 180 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 63 müň manatlyk azyklyk bugdaýy satyn aldylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň