«Gündogar—Günbatar» gaz geçirijisiniň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär

00:5219.12.2015
0
1511

Türkmenistanda 23-nji dekabrda «Gündogar—Günbatar» gaz geçirijisiniň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji dekabrdaky mejlisinde habar berildi.

Täze gaz geçirijisi Mary welaýatynyň çägindäki “Şatlyk” hem-de Balkan welaýatynda ýerleşýän “Belek” gaz gysyjy beketlerini birleşdirýär. “Türkmengaz” döwlet konserniniň buýurmasy boýunça bu iri taslamany “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň edaralary amala aşyrdy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň