Aşgabatda « Hyundai Super Aerocity» awtobuslarynyň ýene-de 40-sy işe girizildi

11:4711.11.2015
0
1257
Aşgabatda « Hyundai Super Aerocity» awtobuslarynyň ýene-de 40-sy işe girizildi

10-njy noýabrdan başlap, Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna  laýyklykda, gatnaw ugurlary boýunça täze “Hyundai Super Aerocity” awtobuslarynyň ýene-de 40-sy işe girizildi. Oguzhan köçesiniň şu bölegini şäheriň dürli künjekleri bilen baglanyşdyran täze 73-nji ugur boýunça hem awtobuslar gatnap başlady.

Bu awtobuslar paýtagtyň Taslama köçesinden Parahat 7 ýaşaýyş toplumy aralygynda gatnar. Ouň gatnaw ugry şäheriň iň kän ilatly ýerleriniň içinden geçýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň