Türkmenistan GDA gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet baştutanlarynyň mejlisine gatnaşar

22:4129.10.2015
0
1581
Türkmenistan GDA gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet baştutanlarynyň mejlisine gatnaşar

30-njy oktýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde GDA gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet baştutanlarynyň nobatdaky mejlisiniň Geňeşi geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda türkmen tarapyndan mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S. Satlykow gatnaşar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň