Soňky habarlar

Arhiw

«Röwşen» HK dürli görnüşli, owadan zenan aýakgaplaryny öndürýär

10:5315.09.2023
0
44345

Häzirki zaman şäher durmuşynda oňaýly we ýokary hilli aýakgap örän wajyp zatlaryň biri. Işiň we okuwyň, şeýle hem dynç alşyň rahatlygy-da şoňa bagly. Iň bir uly türkmen aýakgap öndürijileriniň biri bolan «Röwşen» hususy kärhanasy Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna «Rosemary by Röwşen» haryt nyşanly gündelik geýmäge niýetlenen hakyky deri aýakgaplaryny hödürleýär.

«Röwşen» dükanlarynyň tekjelerinde zenan aýakgaplarynyň şular ýaly iň meşhur nusgalaryny tapyp bilersiňiz: kiçi kadaly ökjeli bosonožkalar we klassik «gaýyjak» görnüşli aýakgaplar, tomus üçin amatly bolan sandallar, şeýle hem oňaýly loferler we ýumşak taýmaýan ökjeli sliponlar.

«Rosemary by Röwşen» brendiniň zenan aýakgaplarynyň ähli görnüşlerini islendik gündelik geýimler — uzyn milli köýnek, sport geýimi, kostýum, jins we ş.m. geýmek bolýar.

Zenan aýakgaplarynyň önümçiliginde «Röwşen» kärhanasy ýokary hilli hakyky derini, dokma we beýleki materiallary ulanýar. «Rosemary by Röwşen» köwüşlerini rahatlygy, çydamlylygy we elýeterli bahalary tapawutlandyrýar.

Aşgabatdaky «Röwşen» dükanlarynyň ýerleşýän salgylary:

 • «Bagtyýarlyk» SDAM, 1-nji gat, 6-njy dükan, telefon belgisi (+993 65) 55 34 74;
 • Bamako köçesi, «Sumbar» bazary, «Datly Ses» söwda merkezi, 1-nji gat, telefon belgisi (+993 63) 65 16 85;
 • Bitarap Türkmenistan şaýoly, 91/1 jaýy («Gadamly» binasy). Telefon belgileri: (+993 12) 21 63 06, (+993 64) 14 14 19.

Sosial media ulgamyndaky sahypasy.

Türkmenistanyň beýleki şäherlerindäki «Röwşen» dükanlarynyň salgylary:

 • Änew: (+993 62) 79 01 16;
 • Tejen: (+993 63) 51 10 55;
 • Mary: (+993 522) 7 30 15;
 • Ýolöten: +(993 63) 06 47 78;
 • Balkanabat: (+993 63) 28 32 05;
 • Türkmenbaşy: (+993 65) 79 01 50;
 • Daşoguz: (+993 62) 79 01 16;
 • Türkmenabat: (+993 63) 79 74 88;
 • Kerki: (+993 62) 67 05 19.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň