Soňky habarlar

Arhiw

«Mega Teknik» dükany türk öndürijileriniň suw akdyryjy krantlarynyň (smesitelleriniň) täze tapgyrynyň gelip gowşandygyny habar berýär

12:0404.09.2023
0
31967

«Mega Teknik» türk santehnika haryt nyşanynyň Türkmenistandaky resmi wekili suw akdyryjy krantlaryň (smesitelleriň) täze tapgyrynyň gelip gowşandygyny habar berýär.

Türk öndürijileriniň hammam we aşhanalar üçin dürli görnüşli suw akdyryjy krantlar: hrom bilen örtülen metaldan, gara matowyý örtük bilen örtülen, duş leýkasy bolan we leýkasyz, dürli beýiklikli toplumlar hödürlenýär. Önüm hil ülňülerine laýyk gelýär we uzak möhletiň dowamynda hyzmat edýär.

Zerurlyk bolan ýagdaýynda, dükan Aşgabada we beýleki welaýatlara harytlary eltip bermek hyzmatyny guraýar.

«Mega Teknik» santehnika dükany şu salgyda ýerleşýär: Aşgabat, halkalaýyn awtoýol, «Aýdyn mekan» söwda merkezi, Gümrük terminalynyň golaýy. Telefon: (+993 62) 82 41 08, (+993 65) 67 62 43.

Dükanyň Balkanabatdaky şahamçasy: 6-njy ýaşaýyş toplumy, Söwda merkeziniň binasy. Maglumat üçin telefon: (+993 64) 82 90 20.

Sosial ulgamdaky sahypasy.

Şeýle-de okaň:

Aşgabatdaky santehnika we hammam uçin mebel dükanyndan fotoreportaž

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň