Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan bilen Palestinanyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

20:1725.08.2023
0
30407
Türkmenistan bilen Palestinanyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi
Surat: mfa.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Palestina Döwletiniň Daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministri Riýad Al-Maliki bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda saparyň netijeleri boýunça duşuşyk geçirildi. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berildi.

Türkmenistan we Palestina Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary taraplaryň her ýyl iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda, şeýle hem halkara maslahatlaryň çäginde özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça geňeşmeleriň geçirjekdigini nygtadylar.

Duşuşykda işewürlik gatnaşyklar üçin esas döretmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Türkmenistan bilen Palestinanyň Halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň (PICA) hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine garaldy.

Soňra ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Olar:

  • Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Palestina Döwletiniň Daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministrliginiň arasynda syýasy geňeşmeler hakynda Teswirnama;
  • Türkmenistanyň Hökümeti bilen Palestina Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Bilelikdäki hökümetara komitetini döretmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň