Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly türgenler gylyçlaşmak boýunça dünýä birinjiligine gatnaşarlar

01:2420.07.2023
0
23767

Türkmenistanyň Gylyçlaşmak federasiýasy Italiýada geçiriljek dünýä birinjiligine gatnaşjak türkmenistanly türgenleriň atlaryny mälim etdi.

Türkmenistanyň erkekler ýygyndysyna Ahmet Agaýew, Mekan Durdyýew, Jumanazar Döwletnazarow we Nurmuhammet Dawydow wekilçilik edýär.

Laçyn Ýegenmyradowa bilen Nabat Arazowa bolsa ýurduň zenanlar ýygyndysynda ýaryşar.

Milan şäherindäki ýaryşa dünýäniň 120 döwletinden wekiller gatnaşýar. Bu ýaryş geljek ýyl Pariž şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň saýlama tapgyrlarynyň biridir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň