Soňky habarlar

Arhiw

Polina Gurýewa Pariž ― 2024-iň saýlama tapgyryna girýän halkara ýaryşa gatnaşýar

17:4208.06.2023
0
66448

Türkmenistanyň Tomusky Olimpiýa oýunlaryndaky ilkinji medalynyň eýesi agyr atletikaçy Polina Gurýewa şu gün ― 8-nji iýunda Gawana şäherinde başlanýan Kubanyň Gran-prisi ugrundaky ýaryşa gatnaşýar.

ORIENT-iň habar berşi ýaly, Türkmenistan bu ýaryşa üç türgen bilen gatnaşýar. Polina Gurýewadan başga-da Türkmenistana Gaýgysyz Töräýew bilen Şatlyk Şöhradow wekilçilik edýär. Türkmen ýygyndysyna Mansur Rejebow tälim berýär.

Agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň Gran-pri (IWF) bäsleşigi – olimpiýa seçiminiň bir tapgyrydyr. Bu ýaryşda 70-den gowrak ýurtdan 400-den gowrak ştangaçy ýygnanar, olar 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiada gatnaşyjylary kesgitlemek üçin reýtingdäki ýerler üçin göreşerler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň