A.S. Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň 2015-nji ýylyň sentýabry üçin repertuary

19:3203.09.2015
0
1365
A.S. Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň 2015-nji ýylyň sentýabry üçin repertuary

04.09.2015 agşam “Hilegärlik we söýgi” F. Şiller
05.09.2015 gündiz “Doktor Aýbolit” K. Çukowskiý
05.09.2015 agşam “Arşin mal alan” U. Gajibekow
06.09.2015 gündiz “Zoluşka” T. Gabbe
06.09.2015 agşam “Derňewçi” N.W.Gogol
11.09.2015 agşam “Hilegärlik we söýgi” F. Şiller
12.09.2015 gündiz “Böwenjik Türkmen halk ertekisi”
12.09.2015 agşam “Uly ogul” A.Wampilow
13.09.2015 gündiz “Ädikli pişik” Ş.Perro
13.09.2015 agşam “Ýalançy” M.Meýo, M.Enneken 
18.09.2015 agşam “Skapeniň pyrryldaklary” Ž.B.Molýer
19.09.2015 gündiz “Buratinonyň başdan geçirenleri” A.Tolstoý
19.09.2015 agşam “Otello” U. Şekspir
20.09.2015 gündiz “Körpe we Karlson” А.Lindgren
20.09.2015 agşam “Könelişen komediýa” А.Arbuzow
25.09.2015 agşam “Hanuma” А.Sagareli
26.09.2015 gündiz “Üç jojuk we çal möjek” S.Mihalkow
26.09.2015 agşam “Biz hökman duşuşarys” G. Daňatarow, S.Nepesow
27.09.2015 gündiz “Üç jojuk we çal möjek” S.Mihalkow
27.09.2015 agşam “Hilegärlik we söýgi” F. Şiller

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň