Arhiw

Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanyşygy 1,73 milliard dollardan geçdi

10:3627.03.2023
0
32336
Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanyşygy 1,73 milliard dollardan geçdi

2023-nji ýylyň ýanwar — fewral aýlarynda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky özara söwda dolanyşygynyň mukdary 1,73 milliard dollardan geçdi. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10 göterimden ýokarydyr.

«Interfax»-yň Hytaýyň Baş gümrük gullugynyň metbugat gullugyna salgylanyp berýän maglumatyna görä, hasabat döwründe Türkmenistanyň Hytaýa eksporty 1,61 milliard dollardan gowrak bolup, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 11 göterim ýokarydyr. Şu ýylyň iki aýynda Türkmenistan Hytaýdan 40,17 million dollardan gowrak önüm import etdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 1,6% azdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň