Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «LC Waikiki» dükanyna ýazky egin-eşik toplumy gelip gowuşdy

12:2025.03.2023
0
23446

«LC Waikiki» haryt nyşanynyň resmi dükany türkmenistanlylary täze ýazky egin-eşik toplumyny satyn almaga çagyrýar.

«LC Waikiki» dükanynyň hödürleýän harytlarynyň arasynda çagalar we ulular üçin gündelik we döwrebap egin-eşikleriň, aýakgaplaryň we esbaplaryň dürli görnüşleri bar. Ýazky egin-eşik toplumy jinsileri, köýnekçeleri (futbolkalar), köýnekleri, switşotlary we başga-da dürli görnüşli egin-eşikleri öz içine alýar.

Şeýle-de «LC Waikiki» haryt nyşanynyň Aşgabatdaky dükany alyjylara 1500 manada çenli söwda edilende 6 aýa çenli möhletlere bölüp tölemek mümkinçiligini hödürleýär.

«LC Waikiki» dükany «Berkarar» SDAM-niň 3-nji gatynda ýerleşýär. Telefon belgisi: (+993 61) 17 65 33. Sosial ulgamdaky sahypasy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň