Soňky habarlar

Arhiw

Semiz adamlaryň iň köp ýaşaýan ýurtlary agzaldy

15:2524.01.2023
0
55309
Semiz adamlaryň iň köp ýaşaýan ýurtlary agzaldy
Surat: thevoicemag.ru

Ýuwaş ummandaky Nauru adasy semiz adamlaryň iň köp ýaşaýan ýeri hökmünde rekord goýdy, soňky maglumatlara görä, adada artykmaç agramly adamlar ilatyň 88,5 göterimini tutýar diýip, «Our World in Data» neşirine salgylanýan «MIR 24» ýazýar.

Ikinji orunda Palau adasy ýerleşýär, onuň uly ýaşly ilatynyň 85,1 göterimi artykmaç agramdan ejir çekýär. Soňra sanawda Kukuň adasy, Marşallar Adalarydyr Tuwalu adasy gelýär, olarda ilatyň degişlilikde 84,7, 83,5 we 81,9 göterimi artykmaç agramdan ejir çekýär.

Dünýäde «iň arryk» ýurt diýlip, Wýetnam yglan edildi, onda ilatyň diňe 18,3 göterimi semizlikden ejir çekýär. Ikinji orunda ilatynyň 19,7 göterimini semizler tutýan Hindistan ýerleşdi.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň