Türkmenabat şäheriniň “Bitaraplyk” seýilgähi abadanlaşdyryş işlerine taýýarlanýar

10:0430.05.2015
0
443
Türkmenabat şäheriniň “Bitaraplyk” seýilgähi abadanlaşdyryş işlerine taýýarlanýar

Türkmenabat şäheriniň “Bitaraplyk” seýilgähi abadanlaşdyryş işlerine taýýarlanýar — diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi belläp geçýär.

Bu işleri geçirmek üçin Lebap welaýatynyň häkimligi konsorsiumyň düzümine girýän “Ferhar” we “Kerwengurluşyk” hojalyk jemgyýetleri bilen şertnama baglaşdy. Olara ýanaşyk ýerleri, seýilgähiň çägindäki restorany dükany we garbanyşhanany abadanlaşdyrmagyň taslamasynda tä gurluşygyna çenli doly iş toplumy ynanyldy.

Gurluşyk işlerine maýda başlanar. Eýýäm şu ýylyň iýunynda desgany doly taýýar edip, ulanylyşa tabşyrmak bellenilýär.   

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň