Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň banklary 2022-nji ýyl üçin maliýe hasabatlarynyň barlagyna taýýarlanýar

13:5123.11.2022
0
22986
Türkmenistanyň banklary 2022-nji ýyl üçin maliýe hasabatlarynyň barlagyna taýýarlanýar

Türkmenistanyň banklary 2022-nji ýylda halkara maliýe hasabatlylygynyň talaplaryna laýyklykda garaşsyz barlag geçirmäge taýýarlanýar.

Gözegçilik hyzmatlary üçin halkara tenderleri geçirmek baradaky bildirişler eýýäm Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky, «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky we Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan çap edildi.

Maliýe hasabatlarynyň garaşsyz barlagyny geçirmek banklara işleriniň netijeliligini tassyklamaga we täze hyzmatdaşlary çekmäge mümkinçilik berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň