Soňky habarlar

Arhiw

Geçen hepde TDHÇMB-däki geleşikleriň jemi bahasy 10 million 334 müň dollardan gowrak boldy

10:3007.11.2022
0
10659
Geçen hepde TDHÇMB-däki geleşikleriň jemi bahasy 10 million 334 müň dollardan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy diýlip, «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

Habarda bellenilişi ýaly, daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Kataryň telekeçileri daşary ýurt puluna portlandsementi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 334 müň dollaryndan gowrak boldy.

Türkmenistanyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 18 million 231 müň manatdan gowrak bolan, «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, şeýle hem ulýugy satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň