“Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi

16:2221.05.2015
0
6019
“Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi

“Türkmenhowaýollary” Döwlet milli gullugy halkara we ýurt möçberindäki awiareýsleriň täze gatnaw tertibini hödürleýär.

 “Türkmenhowaýollarynyň” täze gatnaw tertibi şu ýerden görüp bilersiňiz.

Has doly maglumat almak üçin şu salgy boýunça ýüz tutup bilerler:

744036, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, 61.

Howa gatnawlary Baş müdirligi.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň