Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan ISU-nyň doly hukukly agzalygyna kabul edildi

13:3823.10.2022
0
15900
Türkmenistan ISU-nyň doly hukukly agzalygyna kabul edildi

Türkmenistan Konkide typmak boýunça halkara birleşigiň (ISU) doly hukukly agzasy boldy. Bu barada «Inside the Games» saýty habar berdi.

Bu karar ISU-nyň Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen geňeşinde alyndy.

Birleşige Türkmenistandan wekil hökmünde Sportuň gyşky görnüşleri boýunça milli merkezi hasaba alyndy. Bu hukuk merkeze ISU-nyň geňeşlerinde ses bermek, iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmak mümkinçiligini berýär. Biziň ýurdumyz 2019-njy ýyldan bäri bu guramanyň assosirlenen agzasydy.

Sportuň fuguralaýyn typmak, kinkide typmak we şort-trek görnüşleri boýunça iň iri halkara gurama bolup durýan ISU iri ýaryşlary geçirip, olar baradaky düzgünnamalary kabul edýär. Häzir 80 döwlet bu birleşigiň agzasydyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň