Soňky habarlar

Arhiw

«Rysgal mebel» dükanlaryna täze nusgawy diwanlar we kürsüler gelip gowuşdy

09:3917.09.2022
0
26413

«Rysgal mebel» mebel dükanlary zynjyryna islendik otaga nepislik çaýjak ampir stilindäki nusgawy diwanlaryň we kürsüleriň täze toplumlary gelip gowuşdy.

Hödürlenýän görnüşleriň ählisiniň bezegi düýbünden täzedir we öýi üçin özboluşly ýumşak mebelleri gözleýän adamlar üçin laýykdyr.

Her diwan keşbi böýunça gabat gelýän kürsi we kofe stoljugy bilen bitewi toplum hökmünde elýeterlidir. Olar birlikde ähli myhmanlaryň göwnünden turjak ajaýyp sazlaşygy emele getirýärler.

Şeýle-de «Rysgal mebel» dükanlarynda öýdäki islendik otagyň ýa-da ofisiň içki gurluşyny täzelemäge ýardam etjek döwrebap ýumşak mebel toplumlarynyň dürli görnüşleri elýeterlidir.

Habarlaşmak üçin:

  • Aşgabat: (+993 12) 76 19 52, (+993 12) 75 40 12, (+993 12) 48 61 85;
  • Balkanabat: (+993 222) 5 96 99;
  • Türkmenbaşy: (+993 65) 42 21 09;
  • Hazar: (+993 65) 15 93 76;
  • Daşoguz: (+993 65) 96 54 70;
  • Mary: (+993 522) 7 23 86;
  • Türkmenabat: (+993 422) 2 11 71;
  • Kerki: (+993 61) 50 51 50;
  • Magdanly: (+993 63) 65 03 44.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň