Soňky habarlar

Arhiw

«Rysgal mebele» döwrebap mebelleriň täze tapgyry gelip gowuşdy

09:2903.09.2022
0
19603

«Rysgal mebel» dükanlar zynjyryna dürli derejeli we dürli stil ugurly täze mebelleriň baý görnüşleri gelip gowuşdy.

«Rysgal mebelde» öňdebaryjy türk we ýewropaly öndürijileriň mebel toplumlary hödürlenýär. Bu ýerde otagyň gaýtalanmajak keşbini döretmek üçin ähli zerur zatlar bar: çaga otaglary üçin köpmaksatly we howpsuz toplumlar, ýatylýan otag üçin dürli şekillerde taýýarlanan mebeller, rahat we owadan ýumşak mebeller, aşhana üçin döwrebap we nusgawy gurluşlar we başga-da köp sanly görnüşler.

Häzirki wagtda «Rysgal mebel» tutuş Türkmenistan boýunça 10 sany dükana eýelik edýär. Şeýle-de «Rysgal mebelde» yzygiderli arzanladyşlar geçirilýär we utuşly oýunlar guralýar, bular barada has anyk maglumatlary öz şäheriňizdäki dükanlardan alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:

  • Aşgabat: (+993 12) 76 19 52, (+993 12) 75 40 12, (+993 12) 48 61 85;
  • Balkanabat: (+993 222) 5 96 99;
  • Türkmenbaşy: (+993 65) 42 21 09;
  • Hazar: (+993 65) 15 93 76;
  • Daşoguz: (+993 65) 96 54 70;
  • Mary: (+993 522) 7 23 86;
  • Türkmenabat: (+993 422) 2 11 71;
  • Kerki: (+993 61) 50 51 50;
  • Magdanly: (+993 63) 65 03 44.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň