Arhiw

Türkmen banklary rekord mukdarda karz berdiler

14:3012.09.2022
0
50655
Türkmen banklary rekord mukdarda karz berdiler

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň 1-nji awgustyna çenli Türkmenistanyň banklary 84,916 milliard manat möçberinde karz berdi.

Şol bir wagtyň özünde, 2021-nji ýylda berlen karzyň umumy mukdary 74,212 milliard manat boldy.

Ýurduň Merkezi bankynyň habaryna görä, şahsyýetlere 17,527 milliard manat karz berildi, bu bolsa geçen ýyldakydan 24,3% köp (14,1 milliard).

Döwlet edaralaryna we kärhanalaryna berlen karzyň möçberi 55,763 milliard manat boldy, bu 2021-nji ýyldakydan (53,143 milliard) 4,9% ýokary.

Hususy pudaga 11,626 milliard manat bölünip berildi, bu bolsa geçen ýyldakydan 66,8 göterim ýokarydyr (6,969 milliard).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň