Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan owgan demirýol işgärlerini taýýarlamagy öz üstüne aldy

20:4608.09.2022
0
7114
Türkmenistan owgan demirýol işgärlerini taýýarlamagy öz üstüne aldy

Türkmenistanda Owganystanyň demirýol işgärlerini taýýarlamak, olary okatmak meseleleri maslahatlaşylýar.

Bu barada Türkmenistanyň Kabuldaky ilçisi Hoja Öwezow Owganystanyň demirýol administrasiýasynyň müdiri Molla Baghtur Rahman Şaraf bilen duşuşygynda aýtdy.

Duşuşykda demir ýol pudagy bilen baglanyşykly hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada «Eadaily» saýtynda habar berildi.

Ilçi Türkmenistanyň goňşy döwlet bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyga taýýardygyny ynandyrdy. Habarda bellenilişi ýaly, owgan işgärleri Türkmenistanda dört aýyň dowamynda bilim alar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň